Incheckning

Incheckning för samtliga lag sker på Lugnet i infodisken vid Guidearena på Lugnet.(se Karta Lugnet).
Bemannat bagagerum finns i Lilla Gymnastikhallen på Lugnet.
Bussarna börja gå kl 15:00 på fredagen.
Förläggningarna finns tillgängliga från kl 12:00 på fredagen.