DISPENSANSÖKAN KOPPARCUPEN 2020

Dispensansökan måste lämnas för varje enskild överårig spelare.
Vidare måste skäl/motivering anges till varför man avser/vill använda sig av överårig spelare.
Dispensansökan måste också vara godkänd innan turneringen och första match börjar, för att den aktuella spelaren/spelarna skall kunna delta i det aktuella laget.
En spelare kan endast få dispens för att delta i ett av de andra yngre lagen.
Se mer om dispensreglerna i Tävlingreglerna.

Lagansvarigs namn

Din epost

Klass

Klubb

Lagnamn

Spelarens namn

Spelarens personnummer

Mer information

Bifoga fil