Inbetalning

inbetalning

Samtliga inbetalningar – anmälningsavgifter, gästkortsavgifter etc, skall göras till
Falu Handbollsklubbs bankgiro och all betalning sker mot faktura som skickas till er.
Betala alltså inget innan du fått din faktura, detta för att undvika missförstånd.

Ingen återbetalning av anmälningsavgiften kommer att göras till avhoppande lag efter den 31 oktober. För deltagarkort, logi och ev. mat gäller sista återbetalningsdag den 4 december. Ev. avhoppande lag som ej betalat anmälningsavgift, deltagarkort logi och mat m.m. kommer att faktureras avgiften.

Mottagare: FALU HANDBOLLSKLUBB
Bankgiro: 274-5503
BIC kod och IBAN

BIC kod: SWEDSESS
IBAN: SE47 8000 0816 6190 4876 3347
Mottagare: FALU HANDBOLLSKLUBB

Vid eventuella frågor om inbetalningar etc. kontaktas Kopparcupen via mail till info@kopparcupen.se.