Category Archives: Nyhet

Välkommen till Kopparcupen 5-7 januari 2023

Välkommen till Kopparcupen 2023

Kopparcupen 2023 spelas mellan den 5–7 januari, den 19:e upplagan av Kopparcupen sedan nystarten 2004. Vi håller i huvudsak till på Lugnet med Lugnet Sporthall som bas. Här har vi tillgång till sex fullstora handbollsplaner under samma tak.

Anmälan kommer att öppna 16/9 kl 20:00.

 

Välkommna!

Återbetalning för cupdeltagare

Kopparcupen 2022 är tyvärr inställd och vi har påbörjat arbetet med att återbetala det som betalats in av anmälda lag (anmälningsavgift/gästkort).

För att säkerställa att vi återbetalar rätt summa till rätt konto behöver vi få in följande uppgifter:
– vilken klubb som avses
– vilket/vilka lag ni anmält
– fakturanummer och belopp
– kontaktperson
– bankkonto för återbetalning
Svaret på dessa frågor skickar du till ekonomi@faluhk.se

Kopparcupen 2022 ställs in!

Den pågående pandemin gör att cupen inte kan genomföras som planerat. Styrelsen för Falu HK och Kopparcupsorganisationen har noggrant diskuterat möjligheten att genomföra cupen på ett säkert sätt.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som gäller från den 8 december, gör att vi bedömer att vi inte kan genomföra cupen. De rekommenderar alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus och att serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks. Vi kan inte garantera detta. Smittspridningen ökar fortfarande bland barn och unga och Smittskyddsenheten i Region Dalarna avråder från att genomföra cupen. Dessutom finns risk att kommunen stänger skolorna för möjlighet till logi.

– Detta gör att vi inte har förutsättningar att genomföra Kopparcupen utan väljer att ställa in. Vi kommer inom kort att börja återbetalning av alla anmälningsavgifter, säger Daniel Delerud, ordförande Falu Handbollsklubb.

2022 års cup skulle bli 18:e upplagan av Kopparcupen sedan nystarten 2004. Vi håller i huvudsak till på Lugnet med Lugnet Sporthall som bas och tidigare år har 150–180 lag medverkat (2 500–3 000 deltagare).

Kopparcupen är en turnering som många ser framemot. Det är också den som finansierar vår verksamhet och att ställa in cupen blir en utmaning för vår verksamhet.

Falu HK överväger att ställa in Kopparcupen!

Falu HK överväger nu att ställa in Kopparcupen 2022 med anledning av den senaste tidens dystra utveckling gällande covid-19.

Falu HK:s styrelse avvaktar nästa veckas eventuella restriktioner och kommer därefter att fatta ett beslut. Detta kommer senast fredag 10/12. Vi följer nu utvecklingen noga och har dialog med bl a Smittskyddsenheten i Dalarna.

Bakgrunden är ökande smittspridning, inte minst bland de yngre. Lagen som ska delta kommer från ett stort geografiskt område och osäkerhet finns om vi får boka lokaler och skolor i den omfattning som behövs.

Det här känns naturligtvis bedrövligt men vi befinner oss i en pandemi och det måste vi i första hand ta hänsyn till.

 

Vaccinationsbevis kommer att gälla vid Kopparcupen

Från och med den 1 december ska vaccinationsbevis användas som smittskyddsåtgärd vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som äger rum inomhus och samlar fler än 100 personer. Detta gäller spelare, ledare och publik som är över 18 år.

Här kan du ta del av en guide som svt lagt ut, om hur vaccinationsbeviset fungerar och hur du ska göra för att få ett.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/guide-sa-fungerar-vaccinationsbeviset

Det är vår skyldighet som arrangör att verifiera vaccinationsbevisets giltighet samt kontrollera legitimation hos den som uppvisar vaccinationsbevis. För detta kommer vi att använda oss av en digital verifiering.

Inför Kopparcupen 2022

Hej

Vi har nu skickat/kommer inom kort faktura för gästkort för era deltagande i Kopparcupen och du har 10 dagar på dig att betala den. Om du har frågor gällande eran faktura så skickar du ett mail till:
ekonomi@faluhk.se

Nytt för i år och några viktiga punkter:

Första dagen måste Ni börja med att alla spelare och lagledare åker till skolan där ni ska bo.

Ni börjar där med att checka in de som är över 18år som visar sina vaccinationsbevis och får ett armband som gäller för hela cupen. Vi rekommenderar att alla är ute i god tid så kommer allt att flyta på.

Ni kan inte börja med att lämna av era spelare vid Lugnet och lämna grejer där.

Publik och medföljande.

På grund av corona så vill minimera publik och medföljande, vi ser hellre att man följer matcherna på Solidsport via en app där vi kommer att sända alla matcher live.

Corona och vaccinationspass – Nya regler för alla över 18 år

Vi följer de riktlinjer och föreskrifter som Folkhälsomyndigheten och Svenska handbollsförbundet har. Detta gör att alla över 18 år som delar i Kopparcupen som aktiv eller publik måste kunna visa upp ett vaccinationspass, det finns inga undantag.

Svenska handbollsförbundet har gått ut med följande information:

Den 1 december träder lagstiftning i kraft som påverkar hur publik ska hanteras vid handbollsarrangemang. Detta har väckt många frågor. Här följer är en kort lägesrapport som vi hoppas ska ge er överblick.

Den 1 december träder ett tillägg till begränsningsförordningen i kraft som skärper kraven på arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare. Antingen ska vaccinationsbevis kontrolleras för alla som är över 18 år eller så ska andra smittskyddsåtgärder vidtas. För idrotten ska begreppet deltagare översättas till publik – spelare, ledare på bänken, domare, funktionärer och volontärer omfattas inte.

 

Arrangör av handbollsmatch måste göra något av följande:

  • Kontrollera vaccinationsbevis i entrén.
  • Begränsa hur publik får placera sig på läktaren (enligt Folkhälsomyndighetens nuvarande förslag: alla i publiken ska ha anvisad plats, maximal åtta personer i ett sällskap, samt minst en meter åt sidorna, framför och bakom till nästa sällskap)
  • Säkerställa att antalet personer i publiken inte överstiger 100 personer (även personer under 18 år ska räknas in)

 

Oavsett vilken åtgärd arrangören väljer måste den ha en bemanning som säkerställer att gällande lagstiftning följs. Observera att en arrangör inte kan blanda åtgärder. Det går inte att arbeta med anvisad plats och avstånd mellan publik på en läktarsektion och kontrollera vaccinationsbevis på en annan. Arrangören måste välja väg.

 

Svenska Handbollförbundet har under veckan försökt få fram fördjupad information och vägledning kring hur de nya riktlinjerna ska hanteras i praktiken. Det har dock varit svårt att få tydliga besked. Nedan följer den tilläggsinformation som vi i dagsläget har.

 

Digital kontroll av vaccinationsbevis

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en digital lösning för verifiering av vaccinationsbevis. Enligt uppdraget ska detta system vara i drift den 1 december.

 

Deltagare eller publik

I många hallar där barn- och ungdomshandboll spelas är gränsen mellan deltagare och publik flytande. Av den information vi har kunnat få är vår uppfattning att en deltagare som tar plats på en läktare är att anse som publik. Arrangörerna av matcher måste alltså tydligt hålla isär deltagarna från publik på läktaren. Volontärer som har arrangemangsuppgifter på eller vid läktaren måste vara klädda så att det tydligt framgår att de är volontärer.

 

Arrangemang av turneringar

I dagsläget är informationen att den nya lagstiftningen endast gäller vid genomförande av matcharrangemang. Vår uppfattning är att sådant som exempelvis rör förläggning och matservering inte ska omfattas av det som kräver vaccinationsbevis.

 

Arrangörens ansvar

Det är viktigt att komma ihåg att den som arrangerar en handbollsmatch är ytterst ansvarig för att gällande lagstiftning följs. Det är den arrangerande föreningen som måste säkerställa att de åtgärder som vidtas i hallen är tillräckliga. Det är också viktigt att vara medveten om att Svenska Handbollförbundet och distriktsförbunden är inte ansvariga för tillsyn och har således inte mandat att godkänna eller ge klartecken till olika lösningar. Vi bör finnas tillgängliga för att ge råd och vägledning, men arrangören måste säkra sitt eget arrangemang.

 

Vad händer nu?

På måndag ska Myndigheten för digital förvaltning komma med mer information om den digitala lösning för kontroller.

 

Länkar med information inför den 1 december

 

 

 

Fler platser släppta – nu fullbokat

Efter att vi fått klart med tillräckligt antal boende från kommunen kunde vi släppa in de sista lagen till kommande cup. Nu har 164 lag fått plats i cupen 2022 och fler kommer bara att släppas in vid eventuella återbud. Ni som fått er plats sent bör nyligen ha fått meddelande om detta. Har du frågor, kontakta cupledningen på info@kopparcupen.se.

Välkommen till Kopparcupen 2022

Välkommen till Kopparcupen 2022

Kopparcupen 2022 spelas mellan den 6–8 januari, den 19:e upplagan av Kopparcupen sedan nystarten 2004. Vi håller i huvudsak till på Lugnet med Lugnet Sporthall som bas. Här har vi tillgång till sex fullstora handbollsplaner under samma tak.

Anmälan kommer att öppna 19/9 kl 12:00.

 

Välkommna!

1 2 3 5