Tävlingsregler

Tävlingsregler

SHF:s tävlingsbestämmelser gäller med följande tillägg/förtydliganden:
1. TÄVLINGSFORM
Gruppspelet avgörs i enkelserie där alla möter alla.
De två bäst placerade lagen i gruppspelet går till A-slutspel, övriga lag till B-slutspel.
Slutspelet avgörs som cupspel.(Slutspel gäller ej FP10 och 11, se punkt 5).

2. MATCHER
Varje lag garanteras minst fyra matcher enligt fastställt spelprogram.
Vid eventuella urdragningar försöker arrangören hålla detta löfte gentemot gästande lag.

3. SAMMA POÄNG i GRUPPSPEL

Om två eller flera lag hamnar på samma poäng i gruppspelet gäller följande ordning:
1. Inbördes mötet mellan direkt berörda lag (först poäng, sedan målskillnad, och slutligen flest gjorda mål)
2. Målskillnad totalt
3. Flest antal gjorda mål totalt
4. Lottning
Bestämmelsen är framtagen för att motverka hets i enskilda matcher för att nå högre placering genom att jaga målskillnad.

4. OAVGJORT RESULTAT i SLUTSPEL
Vid oavgjort resultat i slutspelet gäller:
1. Flygande Sudden Death (första målet vinner) max 5 min
OBS! Att spelet fortsätter utan avbrott vid full tid

2. Straffläggning
Är inte matchen avgjord under sudden death vidtar straffar

a) 3 straffar/lag – vid eventuell lika ställning efter dessa tillämpas b)
b) 1 straff/lag tills en vinnare kan utses

5. KLASS FLICKOR/POJKAR 10 och 11
Den yngsta klassen, FP 10 och 11 spelas med sänkt målribba på stor plan med vanlig boll för den aktuella klassen.
Eftersom utslagningsmatcher inte får förekomma för de yngsta barnen kommer inget slutspel att ordnas för FP11/10. Istället blir det en ny lottning efter första gruppspelet så att alla lag får möta nya motståndare. Lagen i PF 10 och 11 spelar fem matcher. I dessa klasser är det även tillåtet för pojkar att spela i flickklasser och flickor att spela i pojkklasser. Laget ska dock anmälas i den klass där man har flest spelare. Alla deltagande lag får medalj.

6. SPELARE
Varje lag äger rätt att använda 17 spelare/match.
En spelare kan representera max EN förening i turneringen och ett lag/åldersklass samt delta i max två åldersklasser i turneringen.
Samtliga spelare skall vara anmälda på laguppställningen, vilket med fördel kan göras före ankomst via ProCup.
Samtliga spelare skall kunna legitimera sig.
Fritt målvaktsbyte är tillåtet.
För B-ungdom och yngre är det endast tillåtet att göra byten vid eget bollinnehav.

7. RÖDA KORT

Spelare/ledare som erhållit två (fyra, sex osv) röda kort är automatiskt avstängd nästföljande match.

8. LAGUPPSTÄLLNING
En laguppställning lämnas för samtliga matcher i turneringen per lag. Kom ihåg att skriva upp alla spelare! Laguppställning fylles i via er inloggning Procup senast kl 18:00 den 3 januari. Eventuella kompletteringar eller ändringar tas med tävlingssekretariatet i C-hallen innan första matchstart.

Förändringar i laguppställningen under pågående turnering får ske endast i undantagsfall och efter att kontakt tagits med tävlingsledningen.

9. PUNKTMARKERING
Punktmarkering är förbjuden i alla klasser.
Definition: Det är förbjudet att ensidigt förfölja en eller två motspelare, som inte har bollen under kontroll och som befinner sig utanför frikastlinjen. Man-mot-man- spel är tillåtet.

10. KLISTER
Klister får endast användas i PF15 och PF16. Arrangören håller med klister, eget får inte användas.

11. TIME OUT
Tillåts inte.

12. MATCHTID
2 x 15 min i samtliga klasser

Inga tidstillägg för eventuella avbrott i spelet. Domarens beslut kan inte överklagas.

13. MATCHSTART
Hemmalaget, enligt fastställt spelprogram, börjar med bollen och gör avkast i första halvlek.

14. MATCHBOLLAR
Hemmalaget håller med matchboll.

15. UPPVÄRMNINGSBOLLAR
Samtliga lag måste ta med sig egna uppvärmningsbollar. OBS! Uppvärmning på matcharenan får endast ske om spelschemat så tillåter. INGEN uppvärmning med bollar får ske i korridorer på Lugnet eller bakom läktarplats. Ev. uppkomna skador på anläggningen faktureras den klubb som orsakar dessa.

16. KOM I GOD TID
Lagen skall vara på plats minst fem minuter före utsatt matchstart, tiderna måste hållas.
Lag som kommer för sent till match kan dömas som förlorare och WO utdöms i sådant fall med resultatet 10-0. Se vidare under punkten ”Walk Over”.

Avkast sker enligt angivna tider om inte en försening orsakad av arrangörerna föreligger.

17. MATCHTRÖJOR
Bortalag enligt spelprogram byter speldräkt vid lika eller liknande tröjfärg.
Västar kan användas. Lånevästar finns vid tävlingssekretariatet.

18. MEDALJER
Max 17 medaljer per lag delas ut.

19. DISPENSREGLER
Dispensansökan måste lämnas för varje enskild överårig spelare.
Vidare måste skäl/motivering anges till varför man avser/vill använda sig av överårig spelare.
Dispensansökan måste också vara godkänd innan turneringen och första match börjar, för att den aktuella spelaren/spelarna skall kunna delta i det aktuella laget.
En spelare kan endast få dispens för att delta i ett av de andra yngre lagen.
Vi kommer endast godkänna max 1 år över ordinarie ålder för klassen.
Vår strävan är att enligt Svenska Handbollsförbundets regler endast godkänna 2 överåriga dispenser per lag.
Se tidsplan för när dispensansökningar senast ska vara inskickade (via formulär på Kopparcupen.se).

Ni som har överårig/överåriga spelare måste kunna lämna godkänd dispensansökan skriftligen senast vid incheckningen till turneringen och senast 60 minuter innan lagets första match i turneringen.
• Inga överåriga spelare får gå emellan eller fritt delta i yngre åldersklass utan godkänd dispens med en motivering till varför denne spelare behövs i det yngre laget.
• Spelarna får vara max ett år för gammal för sin klass och laget får bara använda två överårig spelare åt gången på plan. Finns fler får de byta med varandra.

OBS! Dispenserna är till för att möjliggöra spel för samtliga ungdomar/lag som vill delta i Kopparcupen och ska inte vara ett medel för toppning av yngre lag. Det åligger varje klubb att ansvara för att man använder lämpliga spelare till de yngre lag som ev. behöver stöttning med fler spelare för att kunna delta.

20. AVHOPP
Ingen återbetalning av anmälningsavgiften kommer att göras till avhoppande lag efter den 31 oktober. För deltagarkort, logi och ev. mat m.m. gäller sista återbetalningsdag den 4 december. Ev. avhoppande lag som ej betalat anmälningsavgift, deltagarkort logi och mat m.m. kommer att faktureras avgiften. Deltagarkort återbetalas endast vid uppvisande av läkarutlåtande.

21. LAG SOM DRAS UR
Lag som drar sig ur turneringen efter att lottningen är fastställd och utlagd på internet får utöver erlagda avgifter betala böter på 1 500 SEK.

Lag som drar sig ur under turneringens gång får betala böter på 3 000 SEK utöver erlagda avgifter.

22. WALK OVER, WO
Lag, som utan giltigt skäl inte ställer upp till match eller inte inställer sig till match eller inte fullföljer match, har förlorat matchen på WO och kan uteslutas från fortsatt deltagande.

Vid match, fastställd av tävlingsjury, vunnen på WO räknas resultat 10-0 till den icke felande föreningen. Den felande föreningen skall erlägga en WO avgift på 3 000 kr till arrangören.

23. PROTEST
Protester är, enligt direktiv från Svenska Handbollsförbundet, inte möjliga i barn- och ungdomshandboll och kommer således inte att accepteras i Kopparcupen.
Se Tävlingsbestämmelser för barn- och ungdom stycke 1:17.

24. ANMÄLAN TILL BESTRAFFNING
Samtliga anmälningar skickas vidare till spelarens/ledarens distriktsförbund.