topp_tidsplan

15/9 Anmälan och startavgift tas emot av Falu Handbollsklubb
OBS! Anmälan registreras först på det datum då hela startavgiften är betald

4/12 Alla avgifter ska vara betalda (startavgift och samtliga gästkort).
Eventuella avbokningar/justeringar av gästkort klart.
Avanmälan efter 4/12 kostar 1000 kronor/lag förutom betald startavgift.

12/12 Bekräftelse på samtliga anmälningar utförda.
Meddela om eventuell särskild kost!

22/12 C:a Hemsidan uppdateras med aktuellt spelprogram.
Sista dagen för att skicka in dispensansökningar.