topp_cupomradet

Samtliga spelplaner ligger inom Lugnets Idrottsanläggningar

Tävlingsledning och Information finns i Lugnets Sporthall

Omklädning och dusch

Omklädningsrum finns i anslutning till hallarna. Antalet utrymmen är dock begränsade så vi ber er att ta med era saker snarast efter ombyte samt inte uppehålla er i omklädningsrummen längre än nödvändigt då andra lag kan behöva använda rummen.

Det är inte tillåtet att använda omklädningsrum för taktiksnack etc.

Värdesaker

Arrangören ansvarar inte för värdesaker som lämnats kvar i omklädningsrum eller i förläggningar. Kvarglömda kläder sparas i maximalt 2 veckor efter den 6/1-19, varefter dessa skänks till välgörande ändamål.

Plan LA.LB.LC.LD Lugnets Sporthall

Plan FK1 och FK2 Jalas Arena ( fd Falukurien Arena)

Plan FH Friidrottshallen

Plan TH Tennishallen

lugne_oversiktt