Nästa års cup

Kopparcupen 2021 kommer att spelas 2-4 januari. På grund av det rådande läget kommer vi att senarelägga anmälan mot tidigare år, anmälan öppnar 15/9 kl 10:00. Om vi inte med säkerhet vet att cupen kommer att kunna genomföras fullt ut så blir anmälan preliminär. Vi kommer inte att skicka ut fakturor på anmälningsavgiften förrän vi är säkra på att kunna genomföra cupen. När fakturan skickas kommer vi dock att behöva ha in betalning omgående.

Vi hoppas naturligtvis på att kunna genomföra Kopparcupen i samma omfattning som vanligt.