Gästkort hämtas i Infodisken

Gästkort hämtas ut i Infodisken vid gamla entrén till Sporthallen. Infodisken är öppen från kl 9.30 på torsdag.