Få platser kvar

Platserna i Kopparcupen 2020 bokades snabbare än någon kunnat ana. Nu har vi dessutom släppt ytterligare platser i några grupper där trycket var extra stort. I skrivande stund finns endast få platser i några av våra klasser.

Viktigt för dig som erhållit plats är att betala anmälningsavgift inom den tid som står på fakturan får att säkerställa ert deltagande.