Återbetalning för cupdeltagare

Kopparcupen 2022 är tyvärr inställd och vi har påbörjat arbetet med att återbetala det som betalats in av anmälda lag (anmälningsavgift/gästkort).

För att säkerställa att vi återbetalar rätt summa till rätt konto behöver vi få in följande uppgifter:
– vilken klubb som avses
– vilket/vilka lag ni anmält
– fakturanummer och belopp
– kontaktperson
– bankkonto för återbetalning
Svaret på dessa frågor skickar du till ekonomi@faluhk.se